Velkommen
Erhvervserfaring
Uddannelse
Eksamener
Erfaring
Diplomer
Anbefalinger
Download
Om mig
e-mail me
 

2020-20XX     SITA ICT Development
                              Konsulent Lead Software Developer
, Systemudvikling / programmering / test

Projekter:
2020-202X AMS6 til Irland, AMS7, AMS Api og ESS:

Medlem af flere Scrum teams til udvikling af Sita proprietær Airport Management Solution (AMS). Overførelse af AMS6 til Irland lokation for SITA og udvikling af AMS7 i .Net4.8 og .Net5 og flytte det til skyen. Modernisering af ESS Employee selv-service med .Net core5. Jeg er en "fuld stak" udvikler i 3 ud af 6 Scrum teams. Anvender SOLID designprincipper og ren kode praksis til at designe og bygge nye produktfunktioner med læsbar, vedligeholde ligt, og skalerbar kode. Omfavne TDD for at sikre kvalitet. Udvikle enheds- og integrations tests. Primært skrevet kode i C#. Brug af PowerShell til scripting. Arbejd med software systemer og-strukturer som WPF, SQL Server, RabitMQ. Design og udvikle kodede UI-tests for desktop og web-klienter. Vedligehold bygge- og udgivelses pipelines på Azure DevOps. Dokumentere produktfunktioner og vedligeholde team wikier. Brug TFVC og Git til versionsstyring. VS2019, C#9, .Net5, .Net4.8, WPF, Git, multi-threading, async/await task, Rapid MQ, Postman, Rest Api, SQL Server 2012, 2014, 2016, PowerShell, Mock, LINQ, Unit test, UI Test, Scrum 14 days sprint.

2018-2020     SITA ICT Development
                              Lead Software Designer
, Systemudvikling / programmering / test

Projekter:
2018-2020 Udvikling af AMS6, Win Api, Rest Api:

Medlem af Scrum team udvikling af Sita proprietær Airport Management Solution, AMS, som er en distribuerer klient/server applikation, der bruges af lufthavne, flyselskaber og ground handling-agenter til at udfører sæson- og driftsressource planlægning. Jeg er en "fuld stak" udvikler i en ud af 5 Scrum teams. Anvender SOLID designprincipper og ren kode praksis til at designe og bygge nye produktfunktioner med læsbar, vedligeholde ligt, og skalerbar kode. Omfavne TDD for at sikre kvalitet. Udvikle enheds- og integrations tests. Primært skrevet kode i C#. Brug af PowerShell til scripting. Arbejd med software systemer og-strukturer som WPF, SQL Server, RabitMQ. Design og udvikle kodede UI-tests for desktop og web-klienter. Vedligehold bygge- og udgivelses pipelines på Azure DevOps. Dokumentere produktfunktioner og vedligeholde team wikier. Brug TFVC og Git til versionsstyring. VS2019/17/15, C#9, .NetCore5.0, C#7, .Net4.6/4.8, WPF, TFVC, multi-threading, async/await task, Rapid MQ, Postman, Rest Api, SQL Server 2012, 2014, 2016, PowerShell, Mock, LINQ, Unit test, UI Test, Scrum 14 days sprint.

2016-2018     FORCE Technology ICT Development
                              Senior Software Designer
, Systemudvikling / programmering / test

Projekter:
2016-2018 Udvikling af en Windows applikation til ultralyd scanner 3D:

I den nye IT afdeling arbejder jeg med at videreudvikle den Windows 10 baseret applikation. Det er en ultralyds og puls inspektions system, som automatisk kan scanner svejsninger. Systemet viser grafer i 2 og 3D af det scannet område, samt gør brug af multi-threading, async/await task og parallel processing, for at lave beregninger hurtigst muligt, på den store mængde data som også opsamles til SSD disk til senere analyse. Til dette er brugs VS2017, C#7, .Net4.6/4.7, WPF, TFS, Unit test, Prism, Mock og LINQ. Dette er udviklet ved hjælp af agile Scrum metoden med 21 dages sprint .

2012-2016     FORCE Technology
                              Konsulent Senior Software Designer
, Systemudvikling / programmering / test

Projekter:
2012-2016 Udvikling af en Windows applikation til ultralyd scanner:

I denne periode arbejdede jeg med at udvikle en Windows applikation ved brug af MVVM pattern og WPF. Det er et ultralyds og puls inspektions system, som automatisk kan scanner svejsninger. Systemet viser grafer i 2 af det scannet område, samt gør brug af multi-threading og parallel processing, for at lave beregninger hurtigst muligt, på den store mængde data som også opsamles i en database til senere analyse. Til dette er brugs VS2012, C#5, .Net4.0/4.6, WPF, TFS, Unit test, Prism, Mock og LINQ. Dette er udviklet ved hjælp af agile Scrum metoden med 21 dages sprint .

2011-2012     BRF Kredit / NNIT
                              Konsulent Senior Software Designer
, Systemudvikling / programmering / test

Projekter:
2011 Udvikling af GUI en Web applikation og backend server software:

I denne periode arbejdede jeg med at udvikle en ny tyk klinet for support af mobile sælgere til beregning af realkredit lån. Applikationen skulle tillige udvides til at håndtere bank produkter. Til Web GUI’en blev der gjort brug af MVC pattern og Winforms. Til dette er brugt VS2010, C#, .Net3,5, Winforms, WCF, TFS, Unit test, MOQ og LINQ. Dette er udviklet ved hjælp af SOLID, AAA, TDD og agile Scrum metoden med 30 dages sprint .

2009-2011     Dako A/S
                              Senior Software Designer
, Systemudvikling / programmering / test

Projekter:
2010 - 2011 Udvikling af GUI for Workstation og Server:

Jeg arbejdede her med at en udvikle GUI for Workstation ved at bruge MVVM pattern og Serverapplikationer med entity framework 4, til styring og registrering af et ny cancer Steiner apparat, til dette er brugt VS2010, C#, .Net4, WPF4 , TFS, NUnit test, Belend4, XAML og LINQ. Det skal godkendes af FDA og ISO62304 og ISO-retningslinjer for GUI i medicinske instrumenter. Dette er udviklet ved hjælp af agile Scrum metoden  med 14 dages sprint.

Projekter:
2009 - 2010 Udvikling af GUI for instrumenter med brug af MVVM:

I denne periode har jeg udviklet et framework basseret på MVVM Patten for GUI applikationer, dette var til brug i et Steiner apparat med en embedded XP PC. Det er fult ud implementeret med unittest. Til dette brugt jeg VS2008, C#, ClearCase, .Net3.5, WPF3 Belend 3, XAML, LINQ.

2005-2009    GN Resound A/S
                             Senior Software Designer, Systemudvikling / programmering / test

Projekter:
2008 - 2009 Udvikling af R&D Applikations software til høreapparater:

I GN Resound har jeg fra 2008 udviklet applikationer til brug i R&D afdelingen til understøttelse af den nye kommende høreapparat platform. Til dette har jeg brugt Scrum, VS2008, C#, .Net3.5, WPF/XAML og LINQ. En anden side løbende opgave har været SharePoint3.0 opbygning af intranet sider I R&D afdelingen, samt dokument og video information på siderne. Jeg har samtidigt lavet ”device” lag for Be By ReSound , Dot Pulse & to kommende produktserier. Dette er objektorienteret og med COM interfaces skrevet i VC++ 6.

Projekter:
2005 - 2007 Udvikling af software til høreapparat/PC SW kommunikation:

I denne periode har jeg arbejdet med udvikling af software til høreapparater. Arbejdet består i at udvikle et "device" lag der kan bruges til at differentiere forskellige høreapparat varianter og typer. Jeg har været med til at lave følgende i perioden: Azure One   Linq og Beltone serierne. 

2003-2005    Nokia A/S
                             Senior Software Designer, Systemudvikling / programmering / test

Projekter:
2003 - 2005 Udvikling / software til mobiltelefoner:

I Nokia har jeg arbejdet med udvikling af software til mobiltelefoner i S40 serien (2000 til 7999). Arbejdet består i at udvikle og forbedre Wallpaper, Screensaver. Nyudvikling af temaer ”Themes” til at personliggøre telefonerne til den enkelte bruger, samt andre tilhørende små programmer i telefonerne. Nokia

2000-2003    Ericsson A/S
                     
Senior Software Designer
, Systemudvikling / programmering / test

Projekter:
2000 - 2003 Udvikling / færdiggørelse af CIP:

I Ericsson har jeg i 3 år arbejdet med udvikling / færdiggørelse og test af deres Contact Center Solutions (CIP) v3.1 så det kunne blive et GA (General available) produkt. Jeg har været med til at designe v3.2 af CIP, samt at overføre afdelingens viden om produktet til Frankrig så de kunne videreføre og udvikle på systemet. CIP er et Contact Center der håndterer op til 40 kald pr. sek. på NICAP, men derudover håndterer det også ISDN, IPT1.6 og mail trafik. Teleoperatørerne kan oprette virtuelle Contact Center så de kan være vært (host) for forskelle kunder / Contact Center i samme fysiske system. Til v3.2 af CIP har jeg været med til review af Feature Specification (FS) og skrevet / reviewed Implementation Sketchs (IS) og Implementation Proposals (IP). Dette blev udviklet i VC++ 6 og kørte på NT4 servere med SQL7 til håndtering og logning af hændelserne.

1997-2000    JAI A-S
                     
Software Ingeniør
, Systemudvikling / programmering / test

Projekter:
1999 - 2000 Udvikling af OVDS ”Offence viewing and decision system”

Offence viewing and decision system (OVDS), er et bødeudskrivnings system for trafikforseelser i bus banerne i London. Systemet kører på en PIII raid 5 server med NT4.0 og SQL Server 7.0 sp2. Jeg har designet systemet omkring MS Access 2000 og MS Word 2000 med ODBC som interface til SQL serveren. Systemet er et flere bruger system bestående af 10 kameraoperatører der gennemser videobånd og gemmer billeder af forseelsen. Forseelsen bliver herefter behandlet af politiet et andet sted i London (10 mand). Når personen er fundet via det centrale motorregister kontor håndteres betalingen af en betalings instans i London (2 mand). Systemet er tænkt udvidet til ca. 100 mand inden for en kort årrække.

1997-1999 Udvikling af HawkEye Networks:

Min opgave i JAI med HawkEye Networks bestod i at designe og implementere et videoovervågningssystem, med over 700 kameraer og 1400 alarm sensorer, til bl.a. den Saudi Arabiske konge og DSB stationer i Danmark. Systemet har en grafisk brugergrænseflade der illustrerer det overvågede område. Når en alarm opstår blinker kameraet/alarm ikonet for det pågældende område og videosignal fra området kommer automatisk op på en monitor i kontrolrummene. Der udover bliver der gemt billeder fra op til 3 kameraer fra alarmområdet. Dette system er udviklet i MS VC++ (MFC).
Railway Station Surveillance JAI System 

1989-1997    Brüel & Kjær
                             Udviklings Ingeniør , Systemudvikling / programmering / test

Projekter:
1995 - 1997 PULSE :

Udvikling af "PULSE” en multi analysator baseret på Windows NT 3.51 / 95 / 4.0 til måling af vibration og akustik. Her var jeg med til at udvikle og designe den grafiske brugergrænseflade, rapportstyringssystemet, transducerdatabasen, work note systemet, noget af det grafiske display system, generelle ”class" lib i C++, meddelelse system og lidt DSP kode samt interface. Dette system er udviklet i MS VC++ og med brug af MFC.

1993 - 1995 Telefon test system:

Udvikling af et akustisk "Telefontest system" det målte ud fra forskellige specifikation for de forskellige landes standarder. Programmeret i MS VC++ (MFC) og Access97 til lagring af testdata og de forskellige landes tests.

1989 - 1993 VXI:

Udvikling af "VXI Device driver" og "Firmware" til VXI moduler i måle systemet, det bestod af bl.a. Input, Output, Mikrofon og Generator moduler. Driver blev programmeret i objektorienteret PASCAL og det var muligt at udskifte drivermoduler medens system kørte i et ægte realtids system. Firmware blev skrevet i C.

1988-1989    JAI A-S

IT administration / Debitor bogholder

Projekter:
1988 – 1989 IT / Bogholderi:

Definering af udskrift lister på IBM mainframe.

1984-1988    Giro

Operatør, Giro-kort – Studiejob

1981-1982    DIS Congress service

Elektronik mekaniker/mekaniker

1978-1984    Irma

Kasse/Opfylder

 
 
|Velkommen| |Erhvervserfaring| |Uddannelse| |Eksamener| |Erfaring| |Diplomer| |Anbefalinger| |Download| |Om mig|


Christian R. Glinnum Ægirsvej 5 3650 Ølstykke  Mobil.40138762 mailto: christian@glinnum.dk